Vítejte na stránkách integrovaného registru znečišťování životního prostředí

Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ) je zřízen a spravován Ministerstvem životního prostředí (http://www.mzp.cz/) jako veřejný informační systém veřejné správy. Provozovatelem IRZ je CENIA, česká informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/).

Webové stránky E-PRTR v novém "kabátu"

10.2.2016 (Ministerstvo životního prostředí)

Webové stránky evropského registru úniků a přenosů znečišťujících látek – E-PRTR v nedávné době dostaly zcela nový vzhled. Nejedná se ale pouze o změnu vzhledu, i když právě tato skutečnost bude pro uživatele webových stránek E-PRTR nejviditelnější a zásadní při vyhledávání údajů o únicích/přenosech. Došlo ke kompletnímu přepracování, a to včetně změny technologie, na které webové stránky běží. I nadále jsou ale zachovány široké možnosti vyhledávání a rozšířeny možnosti vizualizace dat a přívětivějšího vyhledávání pomocí mapy.

Samostatné vyhledávání lze provádět i v rámci velkých spalovacích zařízení (Large Combustion Plants – LCP), a to zde.

O všech výše uvedených inovacích a možnostech se můžete přesvědčit na webových stránkách E-PRTR, které i nadále fungují pod stávající doménou http://prtr.ec.europa.eu/.

Aktualizovaná Příručka pro ohlašování do IRZ za rok 2015

8.2.2016 (Ministerstvo životního prostředí)

V sekci Dokumenty je k dispozici aktualizovaná Příručka pro ohlašování do IRZ za rok 2015. Podotýkáme, že legislativní proces novely zákona o IRZ stále probíhá (v minulém týdnu byla projednána ve výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny - podrobněji zde), proto se povinnosti vůči IRZ neliší od předchozího ohlašovacího období. Aktuální Příručka se tedy, až na změnu ohlašovacího roku a další drobné opravy a úpravy, shoduje s Příručkou pro rok 2014.

Aktualizované příručky k formuláři IRZ a ke Geoportálu

4.2.2016 (CENIA, Ministerstvo životního prostředí)

V návaznosti na včerejší aktualitu si Vás dovolujeme informovat, že je k dispozici aktualizovaná příručka pro práci s ohlašovacím formulářem do IRZ. Rovněž došlo k aktualizaci příručky ke Geoportálu. Oba dokumenty jsou k dispozici ke stažení v sekci Dokumenty nebo v levém menu (pouze příručka pro práci s ohlašovacím formulářem do IRZ).

Na co si dát pozor při letošním ohlašování do IRZ

2.2.2016 (Ministerstvo životního prostředí)

Vzhledem k tomu, že se postupně množí dotazy týkající se ohlašování do IRZ za rok 2015 ve vazbě na činnost provozovny, připravili jsme k této skutečnosti obsáhlejší aktualitu.

Důvodem pro úpravu formuláře a také ISPOPu (co se týče problematiky IRZ) je připravovaná novela zákona o IRZ. Podstatou novely zákona o IRZ, kterou můžete v kompletním znění dohledat na stránkách Parlamentu České republiky (http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=574&CT1=0), je omezení působnosti zákona pouze na některé vybrané činnosti nad rámec E-PRTR činností.

Upozornění pro ohlašovatele do IRZ

23.12.2015 (Ministerstvo životního prostředí)

S ohledem na prodlužující se legislativní proces dříve avizované novely zákona o IRZ upozorňujeme ohlašovatele, že navrhované změny se nebudou týkat ohlašování za rok 2015, jak bylo původně předpokládáno. V návaznosti na tyto změny byl rovněž upraven ohlašovací formulář tak, aby jej bylo možno použít jak dle současné právní úpravy, tak i v souladu s výše zmíněnou novelou. Z těchto důvodů se ohlašovací formulář liší od předchozího a budete rovněž muset přistoupit k úpravám v ISPOP ve Vašich uživatelských účtech. Podrobněji budeme o této skutečnosti ještě informovat. Děkujeme za pochopení.

Dále nám dovolte popřát Vám příjemné Vánoční svátky a vše nejlepší do roku 2016!