Vítejte na stránkách integrovaného registru znečišťování životního prostředí

Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ) je zřízen a spravován Ministerstvem životního prostředí (http://www.mzp.cz/) jako veřejný informační systém veřejné správy. Provozovatelem IRZ je CENIA, česká informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/).

Zveřejnění údajů ohlášených do E-PRTR za ohlašovací rok 2013

1.6.2015 (Ministerstvo životního prostředí)

Dovolujeme si Vás informovat, že na webových stránkách evropského registru úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR) byly zveřejněny údaje ohlášené za rok 2013. K dispozici jsou i údaje za 756 provozoven z České republiky. Webové stránky E-PRTR naleznete zde.

Problematika ohlašování polétavého prachu (PM10)

28.4.2015 (Ministerstvo životního prostředí)

V souvislosti s ohlašováním polétavého prachu (PM10) si Vás dovolujeme upozornit na změnu výpočtu podílu velikostní frakce PM10, která byla uvedena v rámci metodického pokynu odboru ochrany ovzduší pro vypracování rozptylových studií podle § 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejnění Souhrnné zprávy za rok 2013

17.4.2015 (Ministerstvo životního prostředí)

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo v sekci „Dokumenty“ Souhrnnou zprávu za rok 2013.

Splnění reportingové povinnosti vůči E-PRTR a ukončení ohlašování do IRZ

1.4.2015 (Ministerstvo životního prostředí)

Ministerstvo životního prostředí k 31. březnu 2015 splnilo, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR), reportingovou povinnost. Zaslána byla primárně data za ohlašovací rok 2013. 31. březen 2015 byl rovněž posledním zákonem stanoveným dnem pro řádné ohlášení do IRZ za rok 2014.

Upozornění na blížící se termín pro ohlašování do IRZ za ohlašovací rok 2014

24.3.2015 (Ministerstvo životního prostředí)

Dovolujeme si upozornit všechny ohlašovatele, kterým vyplývá ze zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů povinnost ohlašovat do IRZ, že pro řádné ohlášení zbývá poslední týden.