Vítejte na stránkách integrovaného registru znečišťování životního prostředí

Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ) je zřízen a spravován Ministerstvem životního prostředí (http://www.mzp.cz/) jako veřejný informační systém veřejné správy. Provozovatelem IRZ je CENIA, česká informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/).

Změna v zasílání opravných reportingových souborů do E-PRTR

11.12.2014 (Ministerstvo životního prostředí)

Dovolujeme si informovat ohlašovatele o změně v zasílání opravných reportingových souborů do Evropského registru úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR). Dosavadní praxí byla možnost využít dvou termínů (jaro, podzim).

Seminář ISPOP

3.12.2014 (CENIA)

Dovolujeme si informovat, že ve středu 17. prosince 2014 bude uspořádán seminář zaměřený na seznámení s novým uživatelským prostředím ISPOP, které je od 1. prosince 2014 nasazeno do ostrého provozu, a rovněž na samotnou práci s ISPOP (např. registrace, stažení formuláře atd.).

Provozní odstávka systému ISPOP

24.10.2014 (CENIA)

Dovolujeme si informovat, že termínu od 26. listopadu 2014 (od 16:00) do 30. listopadu 2014 (do 23:59) nebude systém ISPOP dostupný z důvodu plánované provozní odstávky. Během odstávky se nebude možné přihlásit do neveřejné části a současně bude snížena dostupnost písemné podpory systému EnviHELP. Písemná podpora bude plně k dispozici od 1. prosince 2014.

Zveřejnění údajů ohlášených do IRZ za rok 2013

30.9.2014 (Ministerstvo životního prostředí, CENIA)

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s CENIA, českou informační agenturou životního prostředí opět po roce zveřejňuje údaje ohlášené do integrovaného registru znečišťování životního prostředí (IRZ). Konkrétně se jedná o údaje za ohlašovací rok 2013, který se tak stal v historii IRZ již desátým ohlašovacím rokem.