Vítejte na stránkách integrovaného registru znečišťování životního prostředí

Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ) je zřízen a spravován Ministerstvem životního prostředí (http://www.mzp.cz/) jako veřejný informační systém veřejné správy. Provozovatelem IRZ je CENIA, česká informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/).

Dotazník k hodnocení nařízení o E-PRTR

31.7.2015 (Ministerstvo životního prostředí)

Dovolujeme si Vás informovat, že na webových stránkách Evropské komise byl zveřejněn dotazník k hodnocení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek (nařízení o E-PRTR). V případě, že máte zájem se podělit o zkušenosti s ohlašováním do E-PRTR (resp. do IRZ), žádáme Vás o vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník, včetně doplňujících informací, naleznete zde. Webová stranka s dotazníkem je pouze v anglickém jazyce.

Zveřejnění údajů ohlášených do E-PRTR za ohlašovací rok 2013

1.6.2015 (Ministerstvo životního prostředí)

Dovolujeme si Vás informovat, že na webových stránkách evropského registru úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR) byly zveřejněny údaje ohlášené za rok 2013. K dispozici jsou i údaje za 756 provozoven z České republiky. Webové stránky E-PRTR naleznete zde.

Problematika ohlašování polétavého prachu (PM10)

28.4.2015 (Ministerstvo životního prostředí)

V souvislosti s ohlašováním polétavého prachu (PM10) si Vás dovolujeme upozornit na změnu výpočtu podílu velikostní frakce PM10, která byla uvedena v rámci metodického pokynu odboru ochrany ovzduší pro vypracování rozptylových studií podle § 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejnění Souhrnné zprávy za rok 2013

17.4.2015 (Ministerstvo životního prostředí)

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo v sekci „Dokumenty“ Souhrnnou zprávu za rok 2013.

Splnění reportingové povinnosti vůči E-PRTR a ukončení ohlašování do IRZ

1.4.2015 (Ministerstvo životního prostředí)

Ministerstvo životního prostředí k 31. březnu 2015 splnilo, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR), reportingovou povinnost. Zaslána byla primárně data za ohlašovací rok 2013. 31. březen 2015 byl rovněž posledním zákonem stanoveným dnem pro řádné ohlášení do IRZ za rok 2014.