Vítejte na stránkách integrovaného registru znečišťování životního prostředí

Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ) je zřízen a spravován Ministerstvem životního prostředí (http://www.mzp.cz/) jako veřejný informační systém veřejné správy. Provozovatelem IRZ je CENIA, česká informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/).

Novela zákona o IRZ projednána Senátem

14.7.2016 (Ministerstvo životního prostředí)

Novela zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů byla dnes projednána v Senátu, a to úspěšně. Byla schválena hlasy 44 (ze 46 přítomných) senátorek a senátorů. (...)

Zveřejnění údajů ohlášených do E-PRTR za ohlašovací rok 2014

1.6.2016 (Ministerstvo životního prostředí)

Na webových stránkách evropského registru úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR) byly zveřejněny údaje za ohlašovací rok 2014, a to včetně údajů za Českou republiku. Údaje jsou k dispozici zde. K dispozici k dalšímu využití jsou rovněž tato data ve formátu CSV a MDB zde.

Novela zákona o IRZ prošla i přes třetí čtení v Poslanecké sněmovně

31.5.2016 (Ministerstvo životního prostředí)

Dne 27. května 2016 na 47. schůzi Poslanecké sněmovny byl projednán ve třetím čtení návrh novely zákona o IRZ. Návrh zákona o IRZ byl schválen hlasy 155 poslanců z celkových 160 přítomných. Nyní bude následovat projednání v Senátu. Jako obvykle připomínáme, že stav projednávání lze sledovat na webových stránkách Parlamentu České republiky pod tímto odkazem.

Reporting do evropského registru úniků a přenosů znečišťujících látek

18.4.2016 (Ministerstvo životního prostředí)

K 31. březnu 2016 splnilo Ministerstvo životního prostředí za Českou republiku povinnost ohlásit údaje do evropského registru úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR). Nově byl zaslán řádný reportingový soubor za ohlašovací rok 2014 a aktualizované za roky 2009, 2010, 2012 a 2013. Všechny příslušné soubory lze dohledat na webových stránkách EIONETu (Central Data Repository) Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) zde.

Novela zákona o IRZ prošla přes druhé čtení v Poslanecké sněmovně

15.4.2016 (Ministerstvo životního prostředí)

Dne 13. dubna 2016 bylo na programu 44. schůze Poslanecké sněmovny druhé čtení novely zákona o IRZ. K předmětné novele vystoupil pouze pan poslanec Martin Sedlář, který byl zpravodajem garančního výboru – mj. zmínil úprava účinnosti novely, která vyplynula z předchozího jednání výboru pro životní prostředí. Připomínáme, že stav projednávání lze sledovat na webových stránkách Parlamentu České republiky pod následujícím odkazem - http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=574.